II Pakt Ribbentrop-Mołotow

Traktat o granicach i przyjaźni III Rzesza-ZSRR
Obszar_wpływów_Niemiec_i_ZSRR_po_1939-09-2828 września 1939 (po kapitulacji Warszawy) pomiędzy III Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich zawarty został traktat „O granicach i przyjaźni III Rzesza – ZSRR”.
Nazywany jest także II paktem Ribbentrop – Mołotow, ponieważ został podpisany przez te same osoby co pakt z 23 sierpnia 1939 oraz miał taki sam charakter. Traktat porządkował kwestie podziału terytorialnego Polski, precyzował strefy wpływów oraz określał zakres dalszej współpracy pomiędzy stronami.
Uporządkowane zostały kwestie terytorialne między agresorami: województwo lubelskie oraz wschodnia część województwa warszawskiego – terytoria, które uprzednio miały się znaleźć w sowieckiej sferze wpływów zostały przeniesione do strefy niemieckiej, zaś rekompensatą za ten ubytek było przekazanie Litwy do strefy wpływów ZSRR.
Jedynie część treści zawartych w traktacie została podana do publicznej wiadomości. Utajnione zostały trzy tajne protokoły dodatkowe.

Tekst II Paktu Ribbentrop-Mołotow