Janina Antonina Lewandowska

Janina Antonina Lewandowska – córka generała broni Józefa Dowbór-Muśnickiego. Ojciec – gen. Józef Dowbor-Muśnicki zmarł dwa lata przed wybuchem II wojny światowej. W latach 1917-1918 był dowódcą I Korpusu Polskiego na Wschodzie; w 1919 roku dowodził oddziałami walczącymi w zwycięskim dla Polski powstaniu wielkopolskim.

Janina Lewandowska
Janina Lewandowska

Zafascynowana lotnictwem zrezygnowała z kariery artystycznej. W połowie lat 30-tych została członkiem Aeroklubu Poznańskiego, gdzie odbyła szkolenie w pilotażu samolotowym i szybowcowym oraz ukończyła kurs spadochronowy. We wrześniu 1939 roku zgłosiła się ochotniczo do wojska. Skierowana do organizującej się w rejonie Brześcia n/Bugiem bazy 3-go pułku lotniczego. Dostała się do niewoli radzieckiej, internowana w Kozielsku. Zamordowana w Katyniu w 1940 roku.

Młodsza siostra Janiny Lewandowskiej – Agnieszka Dowbor-Muśnicka aktywnie działała w ruchu oporu, była działaczką Organizacji Wojskowej „Wilki”. Została aresztowana przez Niemców i osadzona na warszawskim Pawiaku. Rozstrzelano ją w 1940 roku w Palmirach.