Układ Polsko-Brytyjski

Podpisany 25 sierpnia Układ był kontynuacji wcześniejszych ustaleń sojuszniczych z wiosny 1939 roku. 31 marca Rząd Wielkiej Brytanii udzielił Polsce jednostronnych gwarancji pomocy militarnej, a kilka dni później – 6 kwietnia, podpisano w tym zakresie protokół dwustronny. Działania te dawały nadzieję na powstrzymanie ataku III Rzeszy na Polskę.

Układ składał się z dwóch części. Do podstawowego tekstu dołączony był tajny protokół uszczegóławiający zapisy tekstu podstawowego.
Zawarty został na okres pięciu lat z możliwością jego dalszej kontynuacji.

Tekst układu