Projekt Kalendarium

Głównym elementem projektu są ułożone chronologicznie wydarzenia związane ze Zbrodnią Katyńską. Projekt kalendarium obejmuje wydarzenia poprzedzające mord katyński, sam jego przebieg, okres fałszowania przebiegu zdarzeń oraz okres ujawniania prawdy historycznej. Wybrane wydarzenia wzbogacone zostały dodatkowym komentarzem, zdjęciami, tekstami źródłowymi i kopiami dokumentów. Projekt nie jest zamknięty – będziemy go systematycznie rozbudowywać.

Ramy czasowe projektu – główne wydarzenia

 • Traktat Ryski,
 • Relacje polsko-radzieckie w okresie międzywojennym,
 • Relacje rosyjso-niemieckie w okresie międzywojennym,
 • Represje na polskich obywatelach w Związku radzieckim w okresie międzywojennym,
 • Relacje Rządu RP z Anglią i Francją,
 • Wypowiedzenie Polsce wojny przez Związek Radziecki,
 • Obozy jenieckie na terytorium Związku Radzieckiego,
 • Mordowanie polskich jeńców,
 • Represje na polskich obywatelach w Związku radzieckim w czasie II Wojny Światowej
 • Odkrycie miejsca mordu jeńców w lesie katyńskim przez Niemców,
 • Fałszowanie prawdy historycznej przez władze Związku Radzieckiego,
 • Stanowisko Wielkiej Brytanii i USA w sprawie mordu katyńskiego 1943-1953,
 • Działania na rzecz pełnego odtworzenia wydarzeń,
 • Polskie Cmentarze Wojenne,
 • Muzeum Katyńskie.

Mamy nadzieję, że z czasem Kalendarium stanie się wirtualnym muzeum Zbrodni Katyńskiej.Administrator bazy danych