Federacja Rodzin Katyńskich

Federacja Rodzin Katyńskich jest organizacją społeczną, grupującą działające w kraju i zagranicą Stowarzyszenia „Rodziny Katyńskie”.

FRK posiada osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy określone w prawie o stowarzyszeniach. Cele i zadania Federacji są określone w statucie zarejestrowanym w grudniu 1992 roku.

Głównym celem działania jest reprezentowanie i koordynowanie przedsięwzięć – jako jedyny upoważniony do tego organ – wspólnych interesów i inicjatyw skupionych w Federacji stowarzyszeń.

Rozumiejąc, że w sprawach ważnych dla Narodu, dla jego losów i historii, tylko zespolenie wysiłków i działań może przynieść oczekiwany skutek i osiągnąć pożądany cel, w obliczu zbrodni ludobójstwa, jakiej nie zna świat cywilizowany – wymordowania jeńców zagarniętych w wyniku agresji wojsk sowieckich w 1939 roku – Stowarzyszenia skupiające rodziny katyńskie rozsiane w kraju i poza jego granicami, postanowiły zjednoczyć swe wysiłki i działania w Związku o nazwie „Federacja Rodzin Katyńskich”.

Wstęp do statutu Federacji Rodzin Katyńskich