Komisja Maddena

Rezolucją Nr 390 (Rezolucja Nr 539 rozszerzyła zakres działania Komisji) Kongres Stanów Zjednoczonych powołał Specjalną Komisję Śledczą do Zbadania Zbrodni Katyńskiej (ang. Select Committee to Investigate and Study the Facts, Evidence, and Circumstances of the Katyn Forest Massacre). Przewodniczącym komisji został Ray John Madden z Indiany.

Komisja, na podstawie przeprowadzonego dochodzenia – głównie przesłuchań świadków tak na terenie Stanów Zjednoczonych i w Europie – jednoznacznie obarczyła odpowiedzialnością za zamordowanie polskich jeńców wojennych Związek Radziecki.

Końcowy raport Komisji Maddena został opublikowany w formie drukowanej w 1952 roku w Waszyngtonie. W okresie PRL jego rozpowszechnianie w Polsce było zakazane przez cenzurę i przed 1990 rokiem ukazał się w kraju jako wydawnictwo podziemne (w latach 70. XX wieku opublikował go w przekładzie na język polski niezależny Instytut Katyński).

4 kwietnia 2003 roku władze polskie otrzymały od Kongresu USA kopię pełnej dokumentacji działań Komisji, liczącą 7 tys. stron (w tym ponad 2 tys. stron protokołów przesłuchań świadków).

Raport Komisji Maddena jest dostępny obecnie w internecie w języku angielskim https://archive.org/details/katynforestmassa01unit).

Wydanie w języku polskim: Katyń w dokumentach Kongresu USA: Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych (Pelplin 2003, ISBN 8373800905).