Ostaszków

Monastyr – Pustelnia Niłowo-Stołobieńska w Ostaszkowie (stan na 2011). W latach 1939-1940 obóz NKWD dla polskich jeńców wojennych.

Autor zdjęcia: Henryk Tomecki