Dzień Pamięci

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej


UCHWAŁA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 listopada 2007 r.
w sprawie ustanowienia Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Marszałek Sejmu: B. Komorowski