Rozkaz o wymordowaniu

Uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku

Uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku o wymordowaniu polskich oficerów przebywających w obozach internowania.

Źródło: http://katyn.ru/index.php?go=Pages&in=view&id=6