Komitet Historyczny

KOMUNIKAT O POWSTANIU KOMITETU HISTORYCZNEGO BADANIA ZBRODNI KATYŃSKIEJ

W październiku 1989 roku w porozumieniu z Federacją „Rodzin Katyń­skich” w Polsce ukonstytuował się:

KOMITET HISTORYCZNY BADANIA ZBRODNI KATYŃSKIEJ[1].

W skład Komitetu weszli: Andrzej Chmielarz, Jerzy Jackl, Stanisław M. Jankowski, Andrzej K. Kunert, Bożena Łojek, Adam Macedoński, Marek Tarczyński, Jacek Trznadel, Jędrzej Tucholski, Wojciech Ziembiński[2].

Powołana zostanie także Rada Honorowa[3].

Komitet jest zespołem niezależnym, nie wchodzi w skład żadnej instytu­cji czy grupy politycznej, skupia historyków, publicystów i działaczy związa­nych od dawna z problemem katyńskim.

Racją istnienia Komitetu jest prowadzenie i organizowanie badań celem ukazania szczegółowej prawdy historycznej o zagładzie oficerów polskich, zamordowanych wiosną 1940 roku przez sowieckie NKWD, a przebywających przedtem w obozach Kozielska, Ostaszkowa i Starobielska. Eksperci Komite­tu gotowi są przedstawić swoje opinie i udzielić pomocy instytucjom publicz­nym zajmującym się sprawą Katynia.

Komitet będzie dążył do utworzenia centralnego archiwum katyńskiego, biblioteki katyńskiej i centralnej kartoteki żołnierzy Wojska Polskiego, ofiar eksterminacji sowieckich. Prócz rejestrowania i ewentualnego przejmowania archiwów prywatnych Komitet będzie gromadził depozyty od członków rodzin katyńskich, którzy zechcą przekazać je do archiwum katyńskiego.

Komitet będzie wydawał serię „Biblioteka Katyńska”. „Biblioteka” będzie miała na celu opublikowanie najwartościowszych książek z dotychczasowej historiografii poświęconej Katyniowi, tak polskich jak i obcych. Prócz tego planowane jest utworzenie serii „Zeszytów Katyńskich”, przynoszących periodycznie nowe materiały: archiwalia, dokumenty, wspomnienia, dyskusje związane z problemem historycznym Katynia.

Komitet zaprasza do współpracy osoby, którym bliska jest chęć ukazania historycznej prawdy o całokształcie zbrodni katyńskiej i o wpływie sprawy Katynia na dzieje polskie.

Korespondencję dla Komitetu i jego poszczególnych członków można przesyłać na adres sekretariatu Komitetu (mieszkanie pani Bożeny Łojek) ul. Nowy Świat 28 m. 20, 10-373 Warszawa.

Warszawa, 6 listopada 1989 r.

[1] W lutym 1990 r. zmieniono nazwę na: Niezależny Komitet Historyczny Badania Zbrodni Katyńskiej.

[2] W styczniu 1990 r. doszedł Cezary Chlebowski.

[3] W skład Rady Honorowej weszli: Józef Czapski, Gustaw Herling-Grudziński, ks. prof. Leon Musielak, ks. Zdzisław J.Peszkowski, prof. Stanisław Swianiewicz, prof. Janusz K. Zawodny.

Źródło: Zeszyty Katyńskie Nr1, Wydawnictwo PoMOST