Komisja Burdenki

13 stycznia 1944 roku Biuro Polityczne KC WKP(b) podjęło uchwałę powołującą Specjalna komisja ds. ustalenia i przeprowadzenia śledztwa okoliczności rozstrzelania w lesie katyńskim polskich jeńców wojennych przez niemiecko-faszystowskich najeźdźców znaną pod nazwą Kommisja Burdenki (od nazwiska jej przewodniczącego – Nikołaj Burdenki)

W okresie pomiędzy 16 i 23 stycznia 1944 rosjanie dokonali ekshumacji zwłok polskich oficer z masowych mogił w Katyniu. Prace ekshumacyjne prowadzone pod nadzorem ww Komisji Specjalnej „doprowadziły do wniosku”, że sprawcami mordu byli Niemcy.

Wyniki prac Komisji zostały opublikowane na łamach moskiewskiej Prawdy 26 stycznia 1944 roku.

Materiał ten był wielokrotnie wykorzystywane w celach politycznych i propagandowych oraz jako oficjalny dokument przedstawiony przez stronę rosyjską w Procesie Norymberskim. W okresie powojennym był on także podstawą oficjalnego stanowiska władz PRL.

Tekst polski Komunikatu Komisji Burdenki

Tekst rosyjski Komunikatu Komisji Burdenki